fros
0
loading...

Euro Metal Web design & development Prishtina, Kosovo

Web design & development
Euro Metal
Prishtina, Kosovo
-
Project

Euro Metal

“EUROMETAL” SH.P.K. ish – është themeluar në vitin 1993 si ndërmarrje tregtare/shërbyese me pakicë dhe shumicë. Qe nga fillimi i veprimtarisë “EUROMETAL” SH.P.K. është marr me tregtinë e metaleve. Me vonë, ndërmarrja është zgjeruar kryesisht në repart prodhuese/shërbyese për kryerjen e punëve me metale (llamarine), furnizimin dhe montimin ne objekte te ndryshme: banimi, industriale, dhe afariste.

View website

IT STARTS
WITH US.

Everything you can imagine is real

VIEW
Close