fros
0
loading...

Kosovo Education and Employment Network Web design & development Prishtina, Kosovo

Web design & development
Kosovo Education and Employment Network
Prishtina, Kosovo
-
Project

Kosovo Education and Employment Network

KEEN është koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale. Projekti KEEN financohet nga Bashkimi Evropian ka për qëllim përmirësimin e punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë dhe përfshirjen e tyre në zhvillimin e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre në nivel qendror dhe lokal.

Web dizajn: ASHA
PHP CMS / HTML / CSS / JQuery

View website

IT STARTS
WITH US.

Everything you can imagine is real

VIEW
Close