Euro Metal

Euro Metal

Web dizajn & zhvillim

Prishtinë, Kosovë

Euro Metal

“EUROMETAL” SH.P.K. ish – është themeluar në vitin 1993 si ndërmarrje tregtare/shërbyese me pakicë dhe shumicë. Qe nga fillimi i veprimtarisë “EUROMETAL” SH.P.K. është marr me tregtinë e metaleve. Me vonë, ndërmarrja është zgjeruar kryesisht në repart prodhuese/shërbyese për kryerjen e punëve me metale (llamarine), furnizimin dhe montimin ne objekte te ndryshme: banimi, industriale, dhe afariste.


http://eurometal-ks.com/


Euro Metal
Euro Metal
Euro Metal
Euro Metal