Rrjeti i Kosoves per Arsim dhe Punesim

Rrjeti i Kosoves per Arsim dhe Punesim

Web dizajn & zhvillim

Prishtine, Kosove

Rrjeti i Kosoves per Arsim dhe Punesim

KEEN është koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale. Projekti KEEN financohet nga Bashkimi Evropian ka për qëllim përmirësimin e punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë dhe përfshirjen e tyre në zhvillimin e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre në nivel qendror dhe lokal.

Web dizajn: ASHA
PHP CMS / HTML / CSS / JQuery


http://keen-ks.net/
Web design & development Prishtina, Kosovo

Rrjeti i Kosoves per Arsim dhe Punesim
Rrjeti i Kosoves per Arsim dhe Punesim
Rrjeti i Kosoves per Arsim dhe Punesim