fros
0
loading...

Kosovo Women for Women Web zhvillim Prishtine, Kosove

Web zhvillim
Kosovo Women for Women
Prishtine, Kosove
-
Project

Kosovo Women for Women

Kosovo Women for Women parasheh një botë ku nuk ka grua të abuzuar, të varfër, analfabete ose të marxhinalizuar dhe ku pjesëtarët e komuniteteve marrin pjesë në shoqëri në mënyrë të barabartë dhe të plotë dhe ku secili është i lirë të përcaktojë dhe të formësojë të ardhmen e tij dhe të shfaqë potencialin e tij të plotë.

Vizito web faqen

IT STARTS
WITH US.

Gjithçka që mund të imagjinoni është e vërtetë

VIEW
Close